FROWIS - Fundacja Rozwoju Oświaty Wychowania i Sportu

Fundacja Rozwoju Oświaty, Wychowania i Sportu „FROWIS” powstała w maju 2007 roku.

Celem Fundacji jest działalność na rzecz wspierania rozwoju oświaty, wychowania i sportu, m.in. poprzez:


Więcej o fundacji »     Realizowane projekty »